Археология

Мечтата за археология символизира изучаването на миналото му, или се опитва да получи представа за текущите ситуации, базирани на минали преживявания.