Археология

Когато мечтаете за археология, това означава, че сте започнали да знаете вашата личност. Това е моментът, когато се вгледате по-дълбоко в себе си и можете да намерите нови факти за себе си, които не сте познавали преди.