Димни купчини

Ако мечтаете за комина, това означава, че опасността почти идва. Помислете дали да има някои спешни състояния, които трябва да бъдат разгледани възможно най-скоро. Сънят за комин също е свързан със сексуалното напрежение, което трябва да се пуснете.