Щифтове за офиси

Мечтата с канцелари символизира желанието да се превърне в проблем или идея, забелязани през цялото време. Искайки част от живота си, получавайки внимание, докато не се лекува напълно. Мечтата на офис игли може да бъде и представянето на проблеми, които смятате, че са приоритет за размисъл или конфронтация. Отрицателно, офис иглите могат да бъдат знак, че натискате твърде много, за да се направи приоритетен въпрос. Те също така могат да бъдат знак, че вие или някой друг прави твърде голям бизнес от конкретен проблем до точката, в която други проблеми се пренебрегват.