Отварачка за консерви

ако отворите канта, тогава такъв сън показва вашето себе си – можете да разчитате на неща, които сте способни да направите. Отварачката за калай също е символ на новост и новост. Може би искате да зададете новите предизвикателства за себе си.