Стои

Ако сте мечтали, че сте били седи на трибуните, които са известни като йерархични редове от седалки и най-вече използвани в Съединените щати, особено в спорта или други събития, показва огледалния ефект върху работата си и колко от вас са направили пробива. Другото значение на този сън може да запомни и старите дни, които си имал и да ме пазиш хубави спомени или може би в действителност често виждаш bleachers, така че имаш този сън.