Архитект

Мечтата за архитект, който символизира щателно планиране или подготовка. Ти или някой, който има мисълта за всичко уникално, за да се случи нещо. Перфектно култивиран резултат или ситуация. Архитект на една мечта може да отрази желанието да се уверите, че идеите или плановете са реализирани точно както е предвидено. Като алтернатива, архитект на една мечта може да отрази превъзходно преживяване. Отрицателно, архитект може да представлява злоупотреба с превъзходна експертиза или опит.