Файл

Ако сте мечтали и в съня, сте видели, че сте попълнили вашите сметки или други важни документи, средства за неблагоприятни събития, които ще бъдат източник на много тревожност