Небостъргач

Мечтата за небостъргач символизира постижения, високи идеали или сила. Да бъдеш признат за таланти, ресурси или превъзходство. Вие виждате себе си или другите като превъзхождащи. Област от живота ви, в която се чувствате, че са се издигнали над другите. Висок социален или професионален статус. Отрицателно, небостъргачът може да отразява чувството ви за пълно превъзходство на властта над другите или чувството, че нечия сила се издига над вашето. Мечтата за изграждане на небостъргач символизира ви показва себе си или друг човек, който работи за високо ниво на признато постижения, статус или власт. Работейки усилено, за да бъдете забелязани като най-мощнитесилни, по-квалифицирани или по-добри във вашата област. Стремим се да издигнат вашето положение над другите.