Подредени на сватбата

мечтата на уреден брак символизира постоянен избор, който не може да бъде решен. Тя може да бъде и представяне на принудени чувства в нещо. Неохота да се движи напред в ситуация или нова фаза. Отрицателно, уреден брак може да отрази чувствата ви, че нямате глас със сериозно решение.