Възторг

Мечтата за грабването може да символизира една будна житейски ситуация, която определя дали или не заслужават да се чувстват добре или като вас. Резултат от ситуация, която показва дали е твърде егоистично или не. А близо грабването може да представлява натиск, който се чувствате, че е допълнително щедър или приличен. Веднъж да докажеш благоприличието или щедростта си. Мечтата да бъде оставена в грабването символизира загриженост за чувството, че не заслужават нещо. Ревност, че другите получават нещо, което никога не можеш да направиш. Страхът никога няма да е достатъчно добър или няма втори шанс. Да се срамуваш от егоизъм.