Околностите

Обкръжението ви в съня си има същото значение като хора, животни или предмети. Училища, гори, водни пейзажи и т.н. са всички проекти на основния проблем, пред който се изправяте. Това, което сте заобиколени от в съня показва проблема или темата под въпрос. Какво си мислиш, че има за символ. В негативно отношение, неговата среда отразява най-големите ви проблеми или проблеми. Каквото и да е в събуждането на живота, за което мислиш най-много.