Тръпка

да се чувстват треперещи в съня, означава скрито чувство на неудовлетвореност и депресия. Сънят също може да представлява истински огромен физика имате по време на сън.