Подслон

да бъдеш в приют, докато сънуваш, означава трудностите и разочарованието, с което мечтателят се занимава в момента. Какво търси помощ и защита от другите. От друга страна, сънят показва, че го задържа за нещо, което е ново и непознато.