Темпераментен арбо

Да мечтаете, че имате дупка, може да се тълкува като невъзможност за постигане на изпълнение на желания. Може би има неочакван инцидент, който създава препятствия по пътя ти. Тази ситуация спира в прогреса да постигне целите си.