Ориз

Мечтата за ориз символизира вашите мисли или житейски ситуации, които ви насърчават да следвате добри съвети или да вземате рационални решения. Оризът може също така да представлява избор за неща, които са надеждни.