Съвместни

Когато видите или почувствате ставите си в съня, тогава такъв сън показва припадъците, които имате. Сънят може да бъде и предложение да се започне работа с хората около него. Може би има нужда от екипна работа. Ако се борите с ставите си в съня, тогава тя показва неща, които не вървят по план. Може би си загубил контрол.