Художник

Когато мечтаете да бъдете художник и да рисувате някои картини, които символизират колко творчески и интуитивен сте като човек. Този сън показва характерна черта на темперамента си. Уверете се, че сте рисували, тъй като това изображение представлява настоящата част на живота ви.