Дървото на живота

сънят за дървото на живота символизира ситуация, която е непростителна и изисква пълно морално придържане. Трудни ситуации в живота, които ви позволяват да правите избори, но винаги предлагайки възможност за изкушение или провал. Дървото на живота перфектно символизира живота, в който, като дървото, животът винаги е трудно с възможност за добро или лошо.