Проекти за дома

Мечтата за жилищни проекти символизира мислене или перспектива за ситуация, в която усещането за това споделяне е опасно или вредно за вашето благосъстояние. Отчаяние или предпазливост да не пропуснете нещо друго, което имате. Алтернативно, един жилищен проект може да отразява колко отрицателен изглежда да се мисли, че други хора не ви харесват или искат да споделят с вас. Пример: Една жена мечтае да се движи по проекти с бившия си съпруг. В реалния живот тя завършваше развода му и преживява имучителни спорове. Пример 2: Човек мечтае да бъде в жилищни проекти. В реалния живот той открил, че един приятел не е толкова мил с него, след като започнал да запазва бизнес възможностите на този приятел, защото чувства, че той струва на бизнеса си много пари.