Джошуа Три, Юка бравофия

Когато има връзка с едно дърво на Исус Навиев, намирането му или виждането на дървото на Исус Навиев, когато сънува, има важно послание за по-висшите духовни неща. Също така, Дървото на Исус Навиев се откроява като поличби за чистота и естествено постижение. Той също така има символичното значение на личната власт и контрол. Тя показва сила и смелост в живота на сънуващия.