Ябълково дърво

Мечтата за едно ябълково дърво символизира много мощно и здравословно влияние върху живота ви. Постоянно напомняне за необходимостта да бъдеш по-добър от теб или да се усъвършенстваш. Човек или ситуация, която винаги ви казва, че има място за подобрение. Здравословно влияние, което не е повалящо, което никога не изчезва. Отрицателно, едно ябълково дърво може да представлява човек или ситуация, която постоянно ви тормози или ви притеснява да се налага да се подобри. Винаги чувствате, че не сте достатъчно добри или че винаги има нещо друго, което трябва да подобрите. Чувствайки, че има много здравословно влияние.