Зелени дървета

Мечтата за зелено дърво символизира област от живота ви, която никога не спира. В положителна степен тя отразява взаимоотношенията или ситуациите, които могат да бъдат извиквани, когато това се случи. Неспособност да загубите. Отрицателно, зеленото дърво отразява проблем, който оцелява при всички опити да го отмени.