Херувиме

Ако видите херувими в съня, тогава такъв сън предсказва за детинство, веселие и невинност на вашата личност. Като алтернатива, сънят може да предложи да стане по-малко сериозен и солидна. Може би трябва да се отпуснете и да погледнете нещата с детски нагласа.