Куиропратико

Кинезитерапевтът в сънищата показва липсата на внушение от страна на други хора. Може би търсиш помощ. Уверете се, че искате от хората да ви помагат, когато имате нужда от нея.