Лъчиста

Мечтата за нещо, което е сияйно, означава целомъдрие, знание, проницателност и чистота.