Плодовете мухи

Мечтата за плодовете символизира главоболия, които ви разочароват с това, което не искате. Чувство раздразнени, че нещо или някой ще бъде да изберете нещо, освен това, което наистина искат.