Кралица

Мечтата за една кралица символизира аспект на нейната личност, която поема властта или уважението, без да се налага да я печели. Може да е и представянето на част от вас, която не трябва да жертва нещо, за да носи главата ви напред. Положително, кралицата символизира постижение или заслужена власт. Да се уважава, похвали или да бъде признат без съмнение. Без да е така, кралицата символизира живота си лаврите, използвайки други ресурси, или крие зад друга сила. Имаш сила и не трябва да вдигаш пръст по някаква причина, ако не искаш.