Абсцес

Мечтата на абсцес символизира един проблем, който се натрупва. Дори не е нужно да се предприемат действия или да получите нещо на открито.