Аса делта

Ако ръката ви се плъзга в съня, тази мечта показва свобода в будния ви живот. Сънят е също символ на съдбата, която животът е подготвил за вас. Може би вие сте човекът, който се доверява много на нещата, които съдбата е подготвила.