Ремоделиране

Когато се реконстоли в сън, тогава такъв сън показва подновяването на вашия интериор. Може би си направил някои великолепни промени в будния си живот.