Възраждането

Сънят, в който човек си представя да се роди отново, се означава с промените, които трябва да бъдат направени незабавно. Може би има определени неща, които искате да промените напълно. Сънят може също така да предскаже за ситуацията в будния ви живот, където сте започнали да правите нещо съвсем ново и да се промените много.