Азия

Сънят за Азия символизира ситуации в живота ви, които са необичайни, необичайни или които възприемате да бъдат ~назад~. Знак, че може да се наложи да се приспособите към дадена ситуация или да изпитате културен шок. Помислете за конкретната страна, в която се намирате, и стереотипите, които могат да бъдат свързани с нея още по-значими.