Богатство

Мечтата да бъдеш богат символизира чувство за постижение или находчивост. Ти се зае да правиш това, което каза. Тя може да бъде и представянето на пълна мощност или контрол върху някои области от живота си. Вие или някой, който никога не се чувства ограничен или задържан.