Астма

Ако мечтаете, че страдате от астма или задушаване и/или имате някои затруднения с дишането и/или дишането, сънят показва променливост и опасни среда. Този сън иска да ви покаже, че се чувствате напрегнат и стрес около вас. Не можете да се съсредоточите върху важните неща и да се чувствате извън контрол.