ASP (отровна змия аспи; влечуго)

когато мечтаете да видите страница на asp (aspis е някой от няколко отровни вида змия, намерени в района на Нил) на съня си, това означава, че откъси, проблеми и неуспехи. Този сън предсказва, че може да загубите доверието на тези, които обичате. Този сън показва трудни времена, но не се притеснявайте, тъй като това е само за временен период от време.