Пръскачки

Зърнена мечта, показва удоволствие и щастие. Сънят показва способността ти да влошаваш нещата. Sprinkles също са символ на получаване на добре и изцеление, които сте в състояние да достигне.