Славей

Мечтата за славей символизира копнеж, несподписана любов и болка. Тя може също така да бъде израз на дълбока тъга, болка или покаяние.