Крадец

Мечтата за крадеца умишлено символизира да се направи нещо лошо, стига да знаеш какви са последствията. Вие или някой друг, който е наясно с щетите или неуспеха, които те причиняват. Крадецът може да бъде знак, че имате трудност да се каже не, дори когато тя ще донесе вреда. Като алтернатива можете да се отрази умишлено кражба на нещо себе си. Изборът на опция, която е добре да знаете, ще ви навреди. Безразличие към други загуби.