Свети

Мечтата да бъдеш Светия символизира аспект от себе си, който си осъзнал, че си съвършен или никога не си направил нищо лошо. Признание или признание за пълна честност, справедливост или невинност. Истинска доброта или да служи на другите на дисплея. Да се спазват, защото са живели според принципите си. Отрицателно, един светия може да отразява безпокойство или настоятелен наглас за това как да не бъде забелязан, че не е направил нещо лошо. Да лъжеш другите, че да не правиш нищо лошо. Тя може да бъде и представяне на ревност или негодувание, че някой друг се уважава много повече от вас.