Крадец

Сънят, в който виждате крадеца или сте крадецът, тогава такъв сън предсказва за разочарованието, от което страдате. Чувстваш се изтощен. Сънят може да показва също така склонността да бъдеш много добър към другите. Може би сънят предполага, че се защитаваш, вместо да бъдеш прекалено добър за другите.