Нападение

Сънят за нападение символизира шока от чувствата в ограбването на сила, щастие или независимост. Не се подчини, че си загубил нещо, когато всичко изглеждаше нормално. Алтернативно, нападението може да отразява чувствата да бъдеш натиснат от щастието или чувството за сила. Да се възползваш от това, когато се чувстваше уверен. Сънувам, че вие сте нападане някой може да представлява вашата агресивна настойчивост да накарате някой да загуби нещо или да се откаже от вярванията си. Притискайки другите да променят нещо, което не очакваха.