Убиец

Когато мечтаеш да бъдеш убит, това означава отчаяна ситуация, която трябва да се промени драстично. Има някои подробности, които трябва да бъдат решени. Ако мечтаете за убийство, това означава, че отхвърлянето на малки компоненти, което може да изглежда неуместно, но има голямо значение в живота ви. Уверете се, че не избягвате тези подробности, защото това ще бъде много важно в бъдеще.