Убиец

Когато видите убиец в съня, тогава такъв сън показва, че има определени неща, които са били отхвърлени. Може би се чувстваш сякаш вече не си в теб. Убиецът в съня може да покаже и страховете от опасностите на живота, които виждаме всеки ден. От друга страна, убиецът в съня показва последните етапи на определен обект в живота си. Може би си превъзбуден от нещо в будния си живот.