Лунички

Мечтата за тапите символизира проблем или срам, който се откроява. Вие или някой друг имате проблем, който не може да бъде скрит или че други са напълно наясно.