Крие

Сънуването, че се крие означава, че сте запазили някаква тайна или запазване на някаква информация. Може да не се сблъсквате със ситуация или не искате да се справите с проблем. Въпреки това, може да се готвите да разкриете и да признаете, преди някой да разбере. Сънуването, че сте някой друг крие, показва необходимостта от сигурност и защита. По-специално, сънувайки, че криеш някаква фигура на властта (полиция, родители, учител…), предполага чувство на вина.