Сигурност

Ако мечтаете да имате чувство за сигурност, такъв сън показва липсата на защита, която страдате. Сънят показва, че търсите увереност и подкрепа, така че да се чувствате в безопасност в съня, когато в будния си живот няма да останете с него.