Подпис

Ако поставите подписа си в сън, това означава, че сте се съгласили да направите нещо или желаете да се съгласите с предложението, което ни е дадено. Сънят предупреждава, че след като сте поставили подписа си за дълго време, защото приемате с всички условия.