Подпис

Да видиш подписа си в съня символизира вашето съгласие и приемане за определено условие или ситуация. Твоят печат за одобрение.