Помощ

Когато мечтаете да помагате на някого, това означава, че има някой, който търси помощ и вие сте този, който трябва да му помогне. Ако получите помощ, това означава, че имате нужда от помощ от някого в определена ситуация. Тази мечта е знак за това колко крехък и ти си колебание. Има области в живота ви, които могат да бъдат променени и можете да станете по-уверени в себе си.